Adenauer, Konrad (1876 - 1967)

Konrad Adenauer (Photo: European Commission)

Kanclerz Niemiec w latach 1949-1963. Polityk CDU, który podpisał traktat powołujący pierwszą wspólnotę europejską oraz francusko-niemiecki traktat elizejski w 1963 roku. Fundacja Adenauera prowadzi za wsparciem niemieckiego budżetu wiele projektów w krajach kandydujących.

linki
http://www1.kas.de/stiftung/englisch/intro.html