Traktat Elizejski

Porozumienie o współpracy pomiędzy Francją i Niemcami podpisane w 1963. Obydwa kraje postanowiły ujednolicać główne elementy swoich policznych i zagranicznych celów poprzez organizowanie częstych spotkań.

Traktat stanowi formalną prawną podstawę dla wielu wspólnych inicjatyw, poprzez które Francja i Niemcy próbują narzucać całej UE swoje żądania.

Linki

http://www.newsahead.com/NewWNF/Elysee%20treaty.htm