Fundusz Spójności

(Photo: ECB)

Fundusz UE mający na celu wspieranie słabszych gospodarczo krajów Unii Gospodarczej i Walutowej.


Linki

http://www.europa.eu.int/comm/......_policy/intro/regions1_en.htm.