CEN, CENELEC i ETSI

CENELEC is a pan-European standards organisation concerned with electrical goods (Photo: cenelec.org)

Organizacje normalizacyjne służące UE i innym krajom europejskim w tworzeniu wspólnych standardów. Standardy są ustalane kwalifikowaną większością zgodnie z przepisami UE dotyczącymi obszaru EU.

Ustalony standard stoi ponad prawem narodowym i może być zmieniony jedynie w drodze kolejnej decyzji zapadającej kwalifikowaną większością głosów.

Uwagi