Katalog kompetencji

Wiele państw federalnych dokonało podziału uprawnień na poziomach narodowym, regionalnym i lokalnym, lub narodowym i ponadnarodowym w przypadku międzynarodowych federacji.

Wybrane kompetencje pozostają przy federacji, inne należą do Państw Członkowskich. Istnieją ponadto kompetencje “mieszane” czy “łączne” oraz zasady określające kto sprawuje nad nimi kontrolę.

W przyszłości

Projekt Konstytucji Giscard d’Estainga zawiera katalog kompetencji:

Zobacz także: Kategorie kompetencji oraz grupy robocze Konwentu.