Raport Calmforsa

Swedish Krona (Photo: Notat)

Szwedzki, 28-tomowy raport na temat Unii Gospodarczej i Walutowej oraz korzyści i kosztów wycofania waluty narodowej i wprowadzenia wspólnej.

We wnioskach raportu zawarto konkluzję, że nie istnieje gospodarczy argument przemawiający za wprowadzeniem wspólnej waluty, jednakże można mówić o racjach politycznych.

Uwagi