Wspólne Organizacje Rynków, WOR

(Photo: EU Commission)

Organizacje stworzone w celu monitorowania unijnych rynków rolnych, mające na celu zagwarantowanie rolnikom stałych dochodów oraz konsumentom zapasów żywności. Obejmują około 90% unijnej produkcji. Istnieje wiele środków służących realizacji celów Wspólnych Organizacji Rynków, takich jak interwencja rynkowa, dopłaty bezpośrednie dla rolników, kontygenty produkcyjne i cła.