Rasizm i ksenofobia

Dyskryminacja jest zakazana w UE.
Rasizm i ksenofobia były zakazane jako pierwsze na poziomie UE we “Wspólnej Deklaracji” instytucji z 1986. Ten zakaz stanowi obecnie część zasady zawartej w TWE, Art. 13.

Uwagi

Linki

http://www.europarl.eu.int/en/......discrimi/ssi/race/default.shtm