Traktat Paryski

Sporządzony w 1951, wszedł w życie w 1952 jako podstawa prawna Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wygasł w lipcu 2002.


Linki

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm