Fuzje

Patrz Polityka konkurencji i łączenia się przedsiębiorstw.