Układ o Fuzji

Układ o fuzji łączy (scala) treść kilku traktatów w jeden traktat.

W 1967, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Euratom oraz EWG ustanowiły wspólne instytucje na mocy Układu i Fuzji z 1965.

Linki

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc112.htm