Zahradil, Jan

Jan Zahradil (Photo: ODS)

Współprzewodniczący Forum Demokracji Konwencie Europejskim.

Reprezentuje czeską partię ODS pełniąc jednocześnie funkcję jej przewodniczącego.


Linki:

http://european-convention.eu.......=EN&Content=Candidats_Parl