Układ Warszawski

Utworzony z inicjatywy Związku Radzieckiego sojusz obronny , obecnie rozwiązany. The Soviet-Union dominated defence pact, now dissolved.

Uwagi

Linki

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1955warsawpact.html