Unia Europejskich Federalistów

Unia Europejskich Federalistów, opowiada się za zjednoczeniem Europy na podstawie federalnej.

Linki

http://www.eurplace.org/orga/uef/