Okresy przejściowe

Okres przejściowy jest wynegocjowana liczbą lat, podczas których zobowiązania wobec UE nie mają zastosowania.

UE nie przepada za udzielaniem trwałych klauzuli opt-out (derogacji) spod unijnego Acquis, woli okresy przejściowe.
Jedynie Malta wywalczyła trwałą klauzulę opt-out (derogację) – w sprawie sprzedaży i nabywania drugich domów przez obcokrajowców. Może żądać 5-letniego okresu rezydenji od obcokrajowców przed udzieleniem im agody na zakup drugich domów.

Linki

Patrz Derogations.