Teuro

(Photo: EU Commission)

Nazwa łącząca “Euro” oraz "teuer" – co oznacza “drogi” po niemiecku – odnosi się do wzrostu cen, który miał miejsce po przejściu od marki do euro.


Uwagi

W rok po wprowadzeniu Euro, badania opinii publicznej wskazywały, że większość Niemców żałowała rezygnacji z marki.