TEAM

Europejski Sojusz Anty- Maastricht założony podczas szczytu europejskiego w Edynburgu w grudniu 1992.
Organizacja została obecnie przemianowana na "Europejski Sojusz Ruchów Krytycznych wobec UE".
Łączy 55 europejskich eurosceptycznych organizacji w 20 krajach na zasadzie wymiany informacji i kontaktów.

Sekretarzem Generalnym jest Henrik Dahlsson.

Links

http://www.teameurope.info/