TACIS

Peter Shaw, British TACIS consultant, met Christopher Patten, former Member of the EC in charge of External Relations (Photo: European Commission)

Program pomocowy UE przeznaczony dla Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Mongolii. Jego celem jest wspieranie przejścia do gospodarki rynkowej oraz umocnienie demokracji.

Linki

http://www.tacis-mtp.org/tacis-mtp/