Deklaracja Sztutgardzka

(Photo: European Commission)

Uroczysta Deklaracja w sprawie Unii Europejskiej z 1983.
Patrz Genscher-Colombo, plan, który wzywał do dalszej integracji europejskiej oraz do ustanowienia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Linki

http://www.ellopos.net/politics/decl_stuttgart.htm