Pakt Stabilności w Europie Południowo-Wschodniej

Pakt został przyjęty w 1999 w celu nadania formy stosunkom UE z byłą Jugosławią. Składa się z indywidualnych Układów Stowarzyszeniowych i Stabilizacyjnych, które mogą poprzedzać opcję członkostwa w UE.
Nowe państwa są wspierane finansowo przez Europejską Agencję Odbudowy z siedzibą w Salonikach.


Linki

Patrz  Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia.

http://www.stabilitypact.org/