Protokół socjalny

Protokół dołączony do Traktatu z Maastricht podpisany przez wszystkie Państwa Członkowskie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Kiedy premier Blair objął władzę Wielka Brytania zaakceptowała protokół, który obecnie stanowi część Traktatu (Art. 136-139 TWE) wiążącego wszystkie Państwa Członkowskie.