Małe kraje

Currently "small countries" have three votes in the European Council, but will soon have seven. (Photo: Notat)

Małe kraje jak Dania, Finlandia i Irlandia  posiadają po trzy głosy w Radzie.

Na mocy Traktatu z Nicei system głosowania ulegnie zmianie. Każde z małych krajów będzie posiadać 7 głosów, podczas gdy liczba głosów krajów większych zwiększy się z 10 do 29, w formie rekompensaty za stratę drugiego komisarza.

Linki

Zobacz także Mikropaństwa.