Jednolite Niebo nad Europą

(Photo: EUobserver.com)

Patrz Transport Powietrzny.