Mechanizm bezpieczeństwa

Mechanizm bezpieczeństwa daje państwu prawo do renegocjowania lub obierania klauzuli opt-out od traktatu (derogacje) w przypadku nieprzewidzianych sytuacji.
Porozumienia UE z krajami kandydackimi zawierają specjalny mechanizm bezpieczeństwa. Będzie możliwe zawieszenie części porozumienia jeżeli kraje kandydackie nie wypełnią uzgodnionego acquis.


Istnieje szeroki mechanizm bezpieczeństwa dla rynku jednolitego oraz kolejny dla Współpracy policji i współpracy sądowej w sprawach karnych. Specjalne mechanizmy bezpieczeństwa stanowią "drogi jednokierunkowe", które mogą być stosowane jedynie przez obecne Państwa Człónkowskie lub Komisję.

Istnieją również ogólne mechanizmy bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń, które mogą być stosowane przez zarówno obecne Państwa Członkowskie jak i kraje kandydackie.