Badania

(Photo: Notat)

Uprawnienia UE (kompetencja) w dziedzinie badań mają na celu wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej dla przemysłu w UE oraz wspieranie działań naukowych w szerokim znaczeniu.

Te uprawnienia (kompetencja) są ograniczone do uzupełniania, wspierania i koordynowania działań narodowych.

W przyszłości

Projekt Konstytucji kwalifikuje badania jako specjalną kategorię kompetencji pozwalając UE na podejmowanie wspólnych działań i wdrażanie programów, nie naruszając uprawnień (kompetencji) Państw Członkowskich w tej dziedzinie (Art. 13.3.).
Wieloletnie programy UE wytyczają kierunki działań w zakresie badań.

Linki

Program badawczy:

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

Zobacz także Europejski Obszar Badawczy.