Raphael

Program UE wspierania dziedzictwa kulturowego w Państwach Członkowskich.

Linki

http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/heritage/appendix.doc