Warstwa ozonowa

UE jest stroną Protokołu Montrealskiego w sprawie ograniczenia stosowania środków szkodliwych dla warstwy ozonowej.