Odysseus

Program UE wsparcia w sprawie azylu i imigracji programme. Częściowo zastąpiony przez AGIS.

Links


http://www.europa.eu.int/comm/......ysseus/funding_odysseus_en.htm