Obnova

Ilinka Mitreva, FYROM Minister for Foreign Affairs (Photo: European Commission)

Program wsparcie UE dla odbudowy Bośni, Chorwacji oraz FYROM (Macedonia).

Linki

http://www.seerecon.org/