Zakupy publiczne

Dyrektywy UE formułują wymóg publicznych lub półpublicznych przetargów dotyczących zakupów przekraczających określoną sumę.

Zgonie z tym, wszystkie większe zakupy i kontrakty w Państwach Członkowskich muszą być publikowane na poziomie UE, aby umożliwić oferentom i kontraktorom pochodzącym z innych krajów członkowskich na złożenie oferty.

To zapobiega sytuacjom, kiedy państwo używa zakupów publicznych w sposób dyskryminujący na korzyść własnej gospodarki, firm oraz podmiotów gospodarczych działających w ramach własnych granic. Przetargi w sprawie zakupów publicznych są publikowane w specjalnym wydaniu Dziennika Urzędowego.