Nowa Żywność

(Photo: Lis Lak)

Żywność modyfikowana genetycznie. Dyrektywy UE dopuszczają obrót nową żywnością i nowymi składnikami na rynku wspólnotowym. Ustawodawstwo w tej dziedzinie jest obecnie poddawane korekcie.

Linki

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l21119.htm