Większość bezwzględna deputowanych

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

Zazwyczaj Parlament UE potrzebuje zwykłej większości dla podejmowanych decyzji. W wyjątkowych sprawach, na przykład w ramach współdecydowania, do podjęcia decyzji wymagana jest bezwzględna większość deputowanych.

Do 1 maja 2004 dla uzyskania bezwzględnej większości wymagane jest 314 spośród 626 głosów, następnie ten próg może wzrosnąć do 367 spośród 732 głosów.

uwagi

Deputowani parlamentu UE potrzebują do przegłosowania wotum nieufności  dla Komisji większości 2/3 głosów.

W przyszłości

Po pierwszym rozszerzeniu UE przed kadencję 2004-2009 liczba głosów wymagana do osiągnięcia bezwzględnej większości głosów może się zwiększyć do 367 spośród 732 głosów. Jeśli Bułgaria i Rumunia przystąpią do UE w 2007 roku wówczas dla osiągnięcia bezwzględnej większości koniecznych będzie 394 spośród 786 głosów.

linki

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm