Narodowe przedstawicielstwa

Każde Państwo Członkowskie UE posiada narodowe przedstawicielstwo przy UE w Brukseli oprócz zwykłej ambasady. Jest ono nazywane "Stałym Przedstawicielstwem" danego Państwa Członkowskiego lub w Euromowie: "The Rep".
Komitet Stałych Przedstawicieli, COREPER, przygotowuje olbrzymią część prac na spotkania Rady Ministrów UE.