NAFTA

Północnoatlantyckie Stowarzyszenie Wolnego Handlu pomiędzy Kanadą, USA i Meksykiem od 1994.

Obecnie obejmuje również Chile.

Linki

http://www.nafta-sec-alena.org/english/index.htm