Matthaeus

Program UE wsparcia dla urzędników celnych. Zastąpiony w 1999 przez Customs 2002.

Linki

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l11039.htm