Linki do Stron Europejskich:

(Photo: Lis Lak)

Wiadomości codzienne w wersji elektronicznej:

http://www.EUObserver.com

Parlament Europejski:

http://www.europarl.ep.ec/

Unia Europejska online:

http://www.europa.eu.int/

Rada Unii Europejskiej

http://ue.eu.int/

Komisja Europejska

http://europa.eu.int/comm/

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.ep.ec/press/index_en.htm

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

http://curia.eu.int/en/index.htm

Europejski Trybunał Biegłych Rewidentów

http://www.eca.eu.int/

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

http://www.euro-ombudsman.eu.int/

Komitet Regionów

http://www.cor.eu.int/home.htm

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

http://www.ces.eu.int/

Europejski Bank Centralny

http://www.ecb.int/

EurActive.com

http://www.euractiv.com

Fakty dotyczące UE

http://www.europarl.ep.ec/factsheets/default_en.htm

Dostęp do dokumentów w Bazach Danych UE

http://europa.eu.int/comm/secr......neral/sgc/acc_doc/index_en.htm

Baza danych CELEX

http://www.europateam.cc.cec/clxint/htm/celex_en.htm

Eur-Lex

http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

Pre-Lex

http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en

EuroStat

http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Rapid – serwis rzecznika Komisji Europejskiej

http://www.europa.eu.int/en/comm/spp/rapid.html

Centra Dokumentacji Europejskiej

http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_fr.htm

Biuro Promocji Społeczeństwa Informacyjnego (ISPO)

http://www.ispo.cec.be

Who's who in the European Union? – Międzyinstytucjonalny Informator:

http://europa.eu.int/idea/en/index.htm

Skrzynki emailowe Instytucji Europejskich:

http://europa.eu.int/geninfo/mailbox/index_en.htm

Zgromadzenie Parlamentarne

http://stars.coe.int

Rada Europejskich Gmin i Regionów:

http://www.ccre.org

Kongres Samorządów Lokalnych i Regionalnych Europy:

http://www.coe.fr/cplre/

Europejski Parlament Młodych:

http://www.eyp.org/