Łączenie

Pratyka, powszechna w negocjacjach międzynarodowych, polegająca na uwarunkowaniu porozumienia w jednej sprawie od satysfakcjonującego rozwiązania w innej – bez istnienia żadnego związku pomiędzy dwoma kwestiami.

Uwagi