LIFE

Forest in Notat (Photo: Notat)

Program UE w zakresie środowiska naturalnego przewidziany na lata 2000-04. Koncentruje się na trzech głównych obszarach: środowisko naturalne, przyroda, kraje trzeciego świata. Podczas gdy wszystkie dotyczą ochrony środowiska, każdy z nich posiada określone priorytety.

Linki

http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm