Liberałowie

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (Photo: Europarl)

Partie liberalne były pierwszymi, które założyły transnarodową partię polityczną w UE. Partie liberalne współpracyją w ramach Grupy ELDR w Parlamencie Europejskim, z Grahamem Watsonem jako przewodniczącym.

Pat Cox, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego do czerwca 2004, jest liberałem.


Linki

http://eld.europarl.eu.int/Content/Default.asp?