Władza Ustawodawcza

Parliament in Brussels (Photo: EP)

Władza posiadająca uprawnienia do stanowienia prawa UE.