Kaufmann, Sylvia-Yvonne (1955 - )

Sylvia-Yvonne Kaufmann (Photo: Ep)

Koordynator z ramienia Grupy GUE/NGL zasiadająca w Komitecie Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego oraz członek Konwentu w sprawie Przyszłości Europy i federalistycznej intergrupy. Wybrana z ramienia niemieckiej PDS w 1999.

 


Linki

http://www.mdep-kaufmann.de/
http://www.europarl.eu.int/gue......struct/en/members/kaufmann.htm