Justus Lipsius

The Council of the European Union (Photo: www.svrez.gov.si/.../cns/news/article/2028/1687/)

Nowy budynek siedziby Rady w Brukseli, którego nazwa pochodzi od nazwiska belgijskiego klasycznego filologa (filologia: nauka o językach) i humanisty, autora serii prac mających na celu odświeżenie starożytnego stoicyzmu (rodzaj filozofii) w formie, która byłaby zgodna z chrześcijaństwem.