Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne UE-AKP

Joint Parliamentary Assembly EU-ACP LOGO (Photo: www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-11_20...)

Grupa dyskusyjna złożona z jednakowej liczby deputowanych Parlamentu Europejskiego i reprezentantów krajów AKP (ambasadorowie i deputowani parlamentów narodowych).

Uwagi

Linki

Zobacz Kraje ACP.

http://www.europarl.ep.ec/intcoop/acp/en/default.htm