IRI Europe

(Photo: IRI website)

Instytut Inicjatywy i Referendum w Europie zaproponował, aby przeprowadzić referenda w sprawie Projektu Konstytucji tego samego dnia we wszystkich Państwach Członkowskich.

IRI Europe jest niezależnym instytutem naukowym założonym w 2001 w celu prowadzenia badań na temat referendum oraz promowania demokracji bezpośredniej.

Linki

http://www.iri-europe.org