Inwestytura

José Manuel Barroso (Photo: European Commission)

Początek procesu zatwierdzania Przewodniczącego Komisji i Kolegium Komisarzy przez Parlament Europejski.

Wysłuchanie do około 10 nowych komisarzy przez Parlament Europejski ma się odbyć w kwietniu 2004.
Pozwoli to na formalne głosowanie w sprawie rozszerzonej UE wkrótce po uroczystej sesji na początku maja 2004.
Uroczysta sesja przed wyborami unijnymi podkreśli rozszerzenie UE z 15 do spodziewanych 25 członków.
Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004, Rada Europejska dokona nominacji kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W drugiej połowie lipca odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad wybranym kandydatem.
Do końca sierpnia 2004 nazwiska wszystkich kandydatów do składu Komisji Europejskiej będą przekazane do Parlamentu Europejskiego, aby umożliwić kierowanie pisemnych zapytań i przesłuchanie kandydatów przed Parlamentem we wrześniu i październiku.

Formalne głosowanie w sprawie składu nowej Komisji odbędzie się w ostatnim tygodniu października, aby w ten sposób pozwolić nowej Komisji Europejskiej przejąć obowiązki począwszy od 1 listopada 2004 – pomimo tego, że mandat obecnej Komisji nie wygasa hipotetycznie przed 31 grudnia 2004.