Interpol

(Photo: Hasse Holst)

Międzynarodowa ogranizacja policji obejmująca 180 państw.

Nie mylić ze współpracą policyjną UE w ramach Europolu.

Linki

http://www.interpol.int/