Teorie integracji

European Integration (Photo: www.caspianweekly.org/main-subjects/european-...)

Istnieją różne teorie na temat europejskiej integracji.

Najbardziej znaną teorią integracji jest teoria funkcjonalistyczna. Ta teoria opiera się na efektach „przelewania się” (efektach “spill over"). Według niej każdy postęp w w ramach integracji europejskiej generuje potrzebę dalszych postępów.