Ceny instytucjonalne

(Photo: European Commission)

Ceny wspierające rolnictwo i inne stawki ustalane przez Radę.

Są ustalane na podstawie propozycji Komisji i po konsultacji Parlamentu Europejskiego.