Hänsch, Klaus (1938 - )

Klaus Hänsch (Photo: EU Commission)

Członek Parlamentu Europejskiego od 1979. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 1994-1997. Członek Prezydium Konwentu. PES.