Efekt cieplarniany

(Photo: Notat)

Uważa się, że efekt cieplarniany jest przyczyną wzrostu temperarury na świecie, który wyniesie, według szacunków, od 2 do 6 stopni w przeciągu następnych 100 lat. Efekt cieplarniany jest powodowany emisją “gazów cieplarnianych”.

Protokół Kyoto stanowi zobowiązanie do zmniejszenia emisji tych gazów. Unia Europejska i Państwa Członkowskie są sygnatariuszami Konwencji z Kyoto w sprawie Zmian Klimatu i ubolewają nad faktem, że USA odmówiły jej podpisania.

Uwagi